Czas trwania erekcji łechtaczki

Seksuologia biologiczna jej zmiany następowały po sobie szybciej aniżeli w dotychczas omawianych fazach marzeń sennych. Opadanie temperatury rozpoczęło się na 1 minutę przed zakończeniem fazy marzeń sennych, nie osiągając jednakże poziomu wyjściowego temperatura ta jeszcze przez 10 minut po zakończeniu korespondującej fazy marzeń sennych była nieco wyższa niż temperatura wyjściowa.

Piąta erekcja (możliwa do udowodnienia w 60% przypadków) nadeszła o godzinie 6.34,1, trwając 40,7 minuty – aż do godziny 7.14,8. Temperatura wzrastała od 0,3 do 0,6°C. Korespondująca faza marzeń sennych rozpoczęła się o godzinie 6.36,2 i trwała 37,7 minuty kończąc się o godzinie 7.13,9. Interwał między erekcjami wynosił 56,7 minuty, a między fazami marzeń sennych 48,2 minuty. Wzrost temperatury łechtaczki zaczął się 2,1 minuty przed rozpoczęciem fazy marzeń sennych, osiągając zaraz na początku korespondującej fazy snu paradoksalnego wartość maksymalną oraz opadając po zakończeniu fazy marzeń sennych. W czasie fazy marzeń sennych temperatura wykazywała odchylenie między 0,1 a 0,2°C.

Szósta erekcja, trudna do uchwycenia, zarejestrowana została między godziną 7.48,1 a 7.59,2. Trwała więc tylko 11,1 minuty, wykazując duże odchylenie od wartości średniej, dając po zakończeniu piątej fazy interwał trwający 30,3 minuty. Korespondująca faza marzeń sennych wyniosła 3,1 minuty, rozpoczynając się o godzinie 7.49,2 i kończąc o godzinie 7.58,3. Interwał pomiędzy piątą a szóstą fazą marzeń sennych wynosił 31,8 minuty. Przyrosty temperatury wahały się w granicach 0,3 do 0,6°C rozpoczęły się 1,1 minuty przed rozpoczęciem fazy marzeń sennych i osiągnęły szybko maksimum. W fazie marzeń sennych ujawniły się odchylenia temperatury sięgające ±0,2°C. Spadek temperatury nastąpił natychmiast po zakończeniu fazy marzeń sennych. Poziom temperatury, taki jak przed korespondującą fazą marzeń sennych, nie został już więcej osiągnięty. W sumie erekcje łechtaczki trwały w ciągu jednej nocy 110,5 minuty na osobę, z interwałem wynoszącym 86,7 minuty. Fazy marzeń sennych trwały 106,7 minuty. Niewielka różnica między całkowitym czasem trwania erekcji a całkowitym czasem trwania marzeń sennych wynika z faktu, że przyrosty temperatury rozpoczynają się nieco przed odpowiednią fazą marzeń sennych, a po jej zakończeniu temperatura nie zawsze spada gwałtownie do poziomu wyjściowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>