Seksuologia biologiczna

Zgodnie z hipotezą Steinbergera (1971) hormonalne regulowanie spermatogenezy zachodzi w kilku stadiach rozwoju komórek zarodkowych. Produkcja spermatogonii typu A (por. rys. 7) jest prawdopodobnie regulowana przez testosteron. Dalszy rozwój spermatogonii, aż do stadium pierwotnych spermatocytów, nie wymaga ani gonadotropin, ani hormonów sterydowych. Drugi podział – celem wytworzenia spermatyd – wymaga obecności testosteronu. Wczesna faza rozwoju spermatyd znajduje się prawdopodobnie pod wpływem testosteronu lub też nie potrzebuje stymulacji hormonalnej. Późniejsza faza dojrzewania spermatyd wymaga obecności FSH lub – według niektórych autorów – testosteronu (Fiic- kinger, Loving, 1976).

Dawniej panowało przekonanie, że LH reguluje produkcję androge- nów, które łącznie z FSH wpływają na przebieg spermatogenezy. F3H jest z pewnością niezbędny do rozwoju niektórych funkcji komórek Sertolego. Jednakże w ostatnich latach (Walsh, Swerdloff, 1973 von Berwordt-Wallrabe, Mehring 1974 Hansson i wsp., 1975 Steinberger, 1978) stwierdzono, że sam testosteron jest hormonem wystarczającym do utrzymania spermatogenezy i że FSH dzięki wpływowi na procesy zachodzące w komórkach Sertolego, a głównie na tworzenie się w nich ABP, zapewnia jedynie konieczną lokalną dużą koncentrację androge- nów. Wysoka koncentracja testosteronu utrzymuje spermatogenezę u zwierząt pozbawionych przysadki, nawet bez obecności gonadotropin.

Androgeny mają wpływ na zdolność plemników do zapłodnienia nie tylko w cewkach nasiennych, ale także w trakcie ich około 14-dniowego dojrzewania w najądrzu. Hormony wpływają na ruchliwość plemników, systemy metaboliczne dostarczające energii, dojrzewanie akrosomów oraz na kondensację chromatyny plemników. Pod wpływem androgenów tworzą się różne swoiste substancje, zwłaszcza karnityna (a prawdopodobnie również glicerolfosfatcholina).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>