Waga dziecka w Dur brzusznym

Waga dziecka szybko wzrasta, wygląd z dnia na dzień poprawia się i dziecko wkrótce wraca do sił. Jak wspomniano, u dzieci często dur brzuszny przebiega nietypowo przeważnie przebieg jest lekki, w dużej liczbie przypadków poronny. Odpowiada to charakterystycznym zmianom anatomicznym w jelitach tych dzieci, gdzie proces ogranicza się do nacieczenia rdzeniastego bez wytworzenia się martwicy i owrzodzeń. Początek choroby zwykle jest nagły, z wymiotami, wzdęciem brzucha. Gorączka od początku bywa wysoka i nie przebiega w postaci charakterystycznej krzywej. Mogą się zjawić drgawki i nierzadko występują objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych. Tętno przeważnie bywa przyspieszone. U dzieci małych może zjawić się niepokój, podniecenie ruchowe, a u niektórych przeciwnie, od początku zaznacza się senność, która utrzymuje się przez cały czas choroby. W początkach zdarzają się krwawienia z nosa, również często występuje katar oskrzeli. Stolce mogą być normalne, czasem zaparte, przeważnie jednak wolne od początku choroby i w drugim tygodniu przybierają typowy wygląd grochówkowaty. Rzadko zdarza się więcej jak 4—6 wypróżnień dziennie. Wzdęcie brzucha bywa mniej zaznaczone, natomiast występuje bolesność na ucisk w okolicy kątnicy bez wyraźnego oporu mięśniowego. Powiększenie śledziony występuje w końcu pierwszego lub w drugim tygodniu i jest objawem niemal stałym. Różyczka, zwłaszcza u dzieci małych, może nie wystąpić. We krwi w pierwszym tygodniu stwierdza się leukopenię (6-0-0-0—4-0-0-0 krwinek białych) ze znacznym zmniejszeniem limfocytów i z zupełnym brakiem eozynofilów. Aneozynofilia utrzymuje się przez cały okres gorączki. Odczyn dwuazowy w moczu występuje we wszystkich przypadkach z wysoką gorączką i utrzymuje się w czasie jej trwania.

U niemowląt oprócz gorączki brak innych objawów charakterystycznych dla duru, a równocześnie występujące zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego początkowo nie budzą podejrzenia, ponieważ są w tym okresie życia częstym zjawiskiem w przebiegu różnych infekcji. Dopiero powiększenie śledziony i wystąpienie różyczki nasuwa myśl

-0 durzę brzusznym. W przypadkach biegunek u niemowląt, zwłaszcza przewlekających się i przebiegających z temperaturą, należy podejrzewać zakażenie pałeczką duru brzusznego, nawet gdy odczyn Widala wypadł ujemnie. Odczyn ten u niemowląt może wystąpić późno, dopiero w 3—4 tygodniu choroby. Przebieg choroby często jest ciężki, z zaburzeniami gospodarki wodnej, elektrolitowej i z ciężkimi objawami ogólnymi.

U dzieci starszych spotykamy się częściej z przypadkami lżejszymi, czasem bardzo łagodnymi z niewysoką i krótko trwającą gorączką (postacie ambulatoryjne). Rzadko przebieg jest ciężki z powikłaniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>