PROMIENIE JONIZUJĄCE

Podawanie surowic odpornościowych lub preparatów y-globulin może wyzwalać jako działanie niepożądane reakcje alergiczne oraz działać su- presyjnie na proces biosyntezy przeciwciał. Do tłumienia immunogenezy używa się dużego stężenia przeciwciał, gdyż małe stężenie może ją pobudzać. Zdolność immunosupresji mają zarówno immunoglobuliny G, jak i M IgG są jednak bardziej czynne. W naturalnych warunkach istnieje możliwość hamowania immunogenezy u noworodków przez przeciwciała klasy IgG pochodzące od matki, które wybiórczo są zdolne do przechodzenia przez barierę łożyskową. Podobna sytuacja powstaje po zapobiegawczym podaniu y-globuliny wcześniakom lub niemowlętom [ll. Mechanizm tej swoistej supresji nie jest ostatecznie wyjaśniony. Istnieją 2 możliwości:

– a) związanie grup determinujących antygen pTzez wprowadzone przeciwciała i tym samym osłonięcie komórek immunologicznie kompetentnych przed bodźcowym działaniem antygenu.

– b) uruchamianie mechanizmu sprzężenia zwrotnego, w którym obec ność przeciwciał, będących końcowym produktem, powoduje hamowanie całego procesu biosyntezy przeciwciał,

Promienie jonizujące stosowane są głównie w leczeniu choroby nowotworowej. Promienie rentgenowskie użyte w dużej dawce 5,0–12,0 Gy hamują ponadto całkowicie reakcje immunologiczne u zwierząt doświadczalnych. Mniejsze dawki 3,0-5,0 Gy powodują wystąpienie zmian zależnych od powiązania w czasie pobudzenia antygenowego i naświetlania oraz od rodzaju odpowiedzi immunologicznej (pierwotna, wtórna).

Promienie jonizujące działają supresyjnie, jeżeli są zastosowane przed bodźcem antygenowym. Wywierają większy wpływ hamujący na pierwotną odpowiedź immunologiczną niż wtórną. Zastosowane po antygenie modyfikują pamięć immunologiczną i nadają odpowiedzi wtórnej właściwości odpowiedzi pierwotnej. Na promieniowanie są mniej wrażliwe mechanizmy odporności typu komórkowego niż humoralnego. Ponadto makrofagi pod wpływem promieni, zachowując możliwość fago- cytozy, tracą jednocześnie zdolność przekształcania antygenów w postacie mogące pobudzać komórki immunologicznie kompetentne oraz tracą zdolność zabijania drobnoustrojów [6, 29], Promienie jonizujące powodują zahamowanie mitoz komórkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>