Czy zabiegi dentystyczne będą bezbolesne?

Współczesną stomatologię znamionuje dążność do zmniejszenia względnie wykluczenia bólu w najczęstszych zabiegach dokonywanych na samych zębach, bez potrzeby jednak wstrzykiwania płynów znieczulających. Poważnym osiągnięciem są tu wiertarki szybkoobrotowe, o liczbie obrotów do 300 tysięcy na minutę, co umożliwia w dużym stopniu spełnienie tych oczekiwań.

Podobnie jak w całej medycynie, tak i w stomatologii wielki nacisk kładzie się na zapobieganie. W tym kierunku należy zresztą upatrywać główny nurt działalności służby zdrowia w przyszłości. Szczególnie duże osiągnięcia ma w tym zakresie ortopedia szczękowa i stomatologia zachowawcza. Mając na uwadze żmudne i często długotrwałe leczenie ortopedyczne, możność wczesnego uchwycenia szkodliwości zaburzających prawidłowy rozwój układu twarzowo-szczękowo-zgryzowego jest szczególnie ważna. Metody prowadzenia profilaktyki i w ogóle model takiej akcji wypracowany przez polskich ortopedów szczękowych stanowi wzór dla wielu państw i jest poważnym sukcesem naszej stomatologii.

Masowe zapobieganie próchnicy zębów przez fluorkowanie wody pitnej oraz profilaktyka indywidualna przez podawanie tabletek (głównie z fluorkiem sodu) i miejscowa aplikacja odpowiednich preparatów drogą szczotkowania i płukania lub wcierania specjalnych roztworów, żelów i past, jest stosowana dzisiaj na całym świecie. U nas również, różnymi zresztą sposobami, prowadzona jest taka akcja. Doniesienia z innych krajów, gdzie wcześniej rozpoczęto tego rodzaju zapobieganie, są bardzo zachęcające.

Jeśli chodzi o profilaktykę, należy podkreślić, że w związku z ogólną akcją wczesnej wykrywalności nowotworów albo stanów przedrakowych, objęto nią również badania jamy ustnej. Mając na względzie, że zapadalność na nowotwory znacznie wzrosła, akcja ta ma wielkie znaczenie społeczne i stanowi odpowiedzialne zadanie każdego stomatologa.

Skoro mowa o zagadnieniach związanych z chirurgią stomatologiczną, to należy zwrócić uwagę na fakt, że dyscyplina ta uzyskała w tej chwili wysoki poziom, do czego przyczyniły się oczywiście te wszystkie osiągnięcia, z których korzysta chirurgia ogólna i plastyczna.

Niewątpliwie interesujące są perspektywy rozwoju protetyki, która mimo już wysokiego poziomu jeszcze nie całkowicie zaspokaja potrzeby pacjentów, zwłaszcza zupełnie pozbawionych uzębienia. Pragnęliby oni otrzymać protezy nie tylko zadowalające pod względem kosmetycznym, co jest już możliwe, ale i silnie utrzymujące się w ustach. Obiecującą metodą jest tu sztuczne odtwarzanie wyrostków zębodołowych albo wszczepianie metalowych lub akrylowych uchwytów dla protez. Byłoby tu jednak jeszcze duże pole do innych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>