Kontrolowanie stanu moczowodów

O znaczeniu wziernikowania pęcherza moczowego wspominano wyżej. Stan moczowodów można kontrolować podczas cystoskopii po śród mięśniowym wstrzyknięciu indygokarminu.

Zly stan ogólny chorej nasuwa podejrzenie co do istnienia przerzutów. Z tego względu nie można zaniedbywać dokładnego badania jamy brzusznej (wątroba) i klatki piersiowej (płuca) oraz ewentualnego zdjęcia rentgenowskiego kości miednicy, kręgosłupa i ud, zwłaszcza jeśli chore skarżą się na silne bóle w krzyżu i w okolicy miednicy. Należy również pamiętać o zbadaniu węzłów pachwinowych, które mogły również ulec zajęciu przez raka. Schorzenia nowotworowego innych węzłów chłonnych nie da się, niestety, wykryć sposobami fizykalnymi, chyba że tworzą duże guzy.

Do zajęcia odbytnicy dochodzi bardzo rzadko. W razie stwierdzenia miejscowego zgrubienia jej błony śluzowej przy badaniu przez odbyt oraz jej nieprzesu- walności ponad naciekiem należy przyjąć, że nowotwór przeniknął już do jej warstwy mięśniowej. W pewnych przypadkach konieczne jest wykonanie rektoskopii.

Nie ulega jednak wątpliwości, że mimo najdokładniejszego badania nie da się czasem z całą stanowczością ocenić, jak daleko przeniknął naciek rakowy i jak bardzo się rozprzestrzenił, co tłumaczy nieprzewidziane nieraz trudności podczas zabiegu operacyjnego, a z drugiej strony względnie łatwe czasem przeprowadzenie operacji mimo pozornie złych jej widoków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>