Działanie wstrzyknięć u chorych na bół krzyża

U większości chorych ból krzyża ma postać wyraźnie określoną, ale u części, zwłaszcza u ludzi starszych, na obraz bólu krzyża składa się zarówno choroba krążka międzykręgowego, jak też stenoza kanału kręgowego z powodu osteofitów i przerostu więzadeł. Niekiedy przyczyną rwy kulszowej są guzy lub zakażenie. Sprawy takie można wykluczyć, jeśli choroba ta ma podłoże czysto mechaniczne, nie daje innych objawów klinicznych, a radiogram kręgosłupa, chemizm kości i wysokość OB wskazują raczej na proces zakaźny-niż nowotworowy. Dlatego tak ważne znaczenie ma zebranie dokładnego wywiadu chorobowego i zrobienie wymienionych wyżej badań przed wykonaniem wstrzyknięcia nadtwardówkowe- go. Oprócz tego u chorych z groźnymi przyczynami rwy kulszowej, jak też u chorych z pierwotnymi nowotworami kręgosłupa działanie ostrzyknięcia jest krótkotrwałe lub też nie ma go wcale.

Działanie wstrzyknięć w tzw. heterogennych grupach chorych zależy zarówno od naturalnej historii czynnika przyczynowego, leżącego u podłoża bólów krzyża, jak i od rodzaju ostrzyknięcia. Właśnie owe heterogenne czynniki etiologiczne są odpowiedzialne za wyniki wstrzyknięć w bólach krzyża i w rwie kulszowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>