Mechaniczne metody wspomagania krążenia

Stosując kontrapulsację trzeba się liczyć z możliwością uszkodzenia tętnicy, wystąpieniem hemolizy i krwawień oraz zatorowości. Samo wspomaganie wewnątrzaortalne umożliwia wyprowadzenie ze wstrząsu ok. 20% chorych, a więc zmniejsza śmiertelność z 90% przy leczeniu farmakologicznym do ok. 70%. Skuteczność wspomagania podnosi dołączenie nitrogliceryny lub nitro- prusydku sodowego, które wpływają korzystnie na obciążenie wstępne i następcze oraz poprawiają przepływ w naczyniach włosowatych.

U części chorych, mimo zastosowania wspomagania wewnątrzaortalnego i pełnego leczenia farmakologicznego, nie uzyskuje się poprawy. W tych przypadkach, jeżeli nie ma przeciwwskazań (niewydolność nerek, choroby naczyń obwodowych, nowotwory, skazy krwotoczne), można zastosować inne mechaniczne metody wspomagania krążenia. Są to przede wszystkim, ze względu na łatwość zastosowania, różnego typu urządzenia służące do pozaustrojowego natleniania krwi. Krew wyprowadzona z żyły przez natleniacz membranowy i pompę turbinową synchronizowaną z pracą serca jest podawana do układu tętniczego (w okresie rozkurczu). Obecny postęp w technologii zarówno natleniaczy, jak i pomp pozwala na kontynuowanie zabiegu przez wiele dni bez widocznego niszczenia krwi. Inną metodą mechanicznego wspomagania jest dodatkowa komora lewa włączona równolegle (pomiędzy przedsionek lewy lub lewy koniuszek komory lewej a łuk aorty), zaopatrzona w zastawki i napędzana pneumatycznie. W niektórych ośrodkach jest stosowana całkowita proteza serca („sztuczne serce”). Zastosowanie powyższych urządzeń pozwala na przeprowadzenie badań hemodynamicznych, uzyskanie poprawy stanu chorego przed ewentualnym zabiegiem i zwiększa szanse jego powodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>