Pozaseksualne tendencje do zmian i nowych wrażeń część 3

Sprawa jest o tyle trudniejsza, że w człowieku często tkwią tendencje sprzeczne z sobą, które w zależności od jego aktualnej sytuacji życiowej mogą na przemian przybierać na sile lub słabnąć. Tak więc oprócz tendencji do zmian i nowych wrażeń człowiek przejawia tendencję do stabilizacji życia, założenia i posiadania własnej trwałej rodziny. Ze względu na większą atrakcyjność i dostarczanie nowych wrażeń człowiek ma tendencje do zaspokajania potrzeby seksualnej z różnymi par- tnerami, ale równocześnie pragnie mieć jednego partnera wyłącznie dla siebie, pragnie wychowywać dzieci własnej krwi, przekazywać im majątek, własne doświadczenia itp. A więc mężczyzna nie jest poligamistą lub monogamistą, ale poli-monogamistą. Podobnie kobieta jest poli-mo- noandryczna. Próby rozwiązania powyższych zagadnień seksualnych miały już miejsce w historii rozwoju społeczeństwa. Wśród tubylczej ludności Australii np. jeszcze do niedawna istniały tzw. małżeństwa oboczne (zawierane przez żonatych mężczyzn i zamężne kobiety). Żona oboczna mieszkała zawsze w innej miejscowości niż główna (z którą małżeństwo miało charakter trwały, było wspólnotą gospodarczą, dla wychowania dzieci itp.). Związek małżeński z żoną oboczną (podobnie z mężem obocznym) miał na celu zaspokajanie potrzeb uczuciowo-seksu- alnych mógł on być zawierany tak często, jak często dochodziło do związków uczuciowych między dwoma różnymi partnerami. Związek małżeński oboczny nie był związkiem trwałym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>