PROGRESTERON

Gestageny, jako leki hamujące czynność skurczową ciężarnej macicy, w praktyce nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na ich małą skuteczność. Progesteron, jak i jego pochodne, w tym 17-a-progesteron, jako leki ochronne dla ciąży mają zastosowanie w substytucyjnym leczeniu ciąży zagrożonej. Działanie, hamujące czynność skurczową macicy, progesteronu lub jego pochodnych może ujawnić się przy stosowaniu w dużych dawkach, rzędu kilku gramów na dobę. Może to wywierać ujemny wpływ na płód.

Obecnie stosuje się progesteron, w ograniczonych dawkach, przy leczeniu ciąży lekami pobudzającymi receptory ji-adrenergiczne, co ma zwiększyć wrażliwość receptorów jł macicy i polepszać działanie hamujące czynność skurczową. Progesteron u niektórych kobiet wykazuje nieprzewidziane działania niepożądane. Są to zmiany skórne (wysypka, świąd sromu, trądzik), uogólnione obrzęki związane z zatrzymaniem sodu w organizmie. Z ogólnych objawów występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego, jak nudności, wymioty lub biegunka. Długotrwałe podawanie leku w ciąży w dużych dawkach, doustnie, może spowodować objawy maskulinizacji płodu żeńskiego [4, 7, 9, 14].

Kwas acetylosalicylowy stosowany jest jako lek hamujący syntezę pro- staglandyn i stosowany jest w celu hamowania czynności skurczowej macicy. Zmniejsza bowiem nadmierne stężenie prostaglandyn. Pochodne indometacyny (np. Fenflumin, Naproksen) wykazują te same właściwości. Leki te uzupełniają terapię preparatami Partusisten i Isopten.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>