Układ mięśniowo-powięziowo-więzadłowy

Pojęcie przemieszczenia macicy jako stanu chorobowego jest zatem równoznaczne ze stałą, a nie chwilową zmianą typowego położenia tego narządu. Towarzyszy mu prawie z reguły zmiana kierunku osi macicy.

Patologiczne przemieszczenia mogą być wprawdzie następstwem wad rozwojowych narządów miednicy małej łub ich otoczenia, głównie jednak są schorzeniem wtórnym, wywołanym albo przez uprzednie zmiany chorobowe w samych narządach płciowych czy w ich sąsiedztwie, albo wskutek upośledzenia i osłabienia istniejącego u każdej kobiety układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, który zapewnia narządom płciowym prawidłowe położenie. Przeciwdziała on bowiem czynnikom, które w sprzyjających warunkach mogą je przesunąć w miejsca, gdzie znajdować się nie powinny. Układ ten tworzą : a) mięśnie dna miednicy (diaphragma pelvis i diaphragma urogenitale), b) pasmowate zagęszczenia tkanki łącznej, przebiegające od szyjki macicy do przedniej, tylnej i bocznych ścian miednicy i c) wię- zadła ograniczające zbytnie wychylenie się macicy.

Większość zmian położenia narządów płciowych kobiety nie ma większego znaczenia w praktyce. Wyjątek stanowią przemieszczenia macicy (zwłaszcza w ciąży) oraz obniżenie i, wypadanie pochwy. Wynicowanie macicy jest schorzeniem poważnym, które zajmuje wśród przemieszczeń macicy stanowisko odrębne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>