ZMIANY POŁOŻENIA PRZYDATKÓW MACICY

Każde większe przemieszczenie macicy, narządu, pozostającego w anatomicznym związku z jego przydatkami, musi powodować również-jak to podkreślono na wstępie rozdziału o zmianach położenia kobiecych części rodnych – przemieszczenie jajowodów i jajników.

Zmiany położenia przydatków macicy mogą jednak zdarzać się niezależnie od zmiany w położeniu macicy. Guzy nowotworowe i guzy zapalne mogą to powodować bardzo łatwo, jakkolwiek istnieją różnice w rodzaju przemieszczeń przydatków przez nie spowodowane zależnie od umiejscowienia guza. W przebiegu procesów zapalnych, kiedy dochodzi do obrzęku przydatków, powiększenia się ich i wypełnienia płynem wysiękowym, a także w przypadkach nowotworów rozwijających się w samych jajowodach lub jajnikach, zwiększa się wybitnie ich ciężar. Stąd pojawia się skłonność do obsuwania się ich ku dołowi i obniżania się do jamy Douglasa, gdzie często zostają unieruchomione przez zrosty. Guzy pochodzenia nowotworowego i obrzęki zapalne w sąsiedztwie przydatków przemieszczają je natomiast raczej ku górze, ku tyłowi lub ku przodowi. Nie jest to jednak bynajmniej regułą.

Ze względu na przykre objawy kliniczne oraz znaczenie czynnościowe samego narządu na osobną wzmiankę zasługują zmiany położenia jajnika lub jajników, i to nie powiększonych. Wchodzi tu w rachubę: a) obniżenie jajników (descensus ovariomm) i b) przepuklina jajnikowa (hemia ovarii).

Obniżenie jajników jest możliwe w przypadkach wrodzonej wiotkości i słabości układu, który utrzymuje te narządy na prawidłowej wysokości – a więc krezki jajnika i więzadła lejkowo-miedniczego, w mniejszym stopniu również właściwego więzadła jajnika (lig- ovarii proprium). Macica może w tych przypadkach leżeć w prawidłowym położeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>