Zapalenie wyrostka o lekkim przebiegu

O ile jednak od początku schorzenia minęło więcej czasu, operacja nie zawsze jest wskazana, jakkolwiek chora musi pozostawać pod opieką lekarską i w ciągłej obserwacji na oddziale chirurgicznym.

Wskazaniem do operacji jest również zapalenie wyrostka o lekkim przebiegu nawet w ciąży, ponieważ nigdy nie można przewidzieć dalszych losów chorej. Go więcej, ponieważ ocena istotnego stanu, w jakim znajduje się wyrostek, jest bez operacji niemożliwa, uciekamy się do zabiegu chirurgicznego nawet w przypadkach, kiedy rozpoznanie jest wątpliwe, zawsze bowiem lepiej jest operować niż narażać przez zwlokę życie chorej na niebezpieczeństwo.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie wykonano operacji w czasie ostrego napadu, dalszy przebieg zapalenia wyrostka uzależniony jest nie tylko od stopnia i rodzaju zapalenia, od zjadliwości zarazków, które je wywołały, ale i od odporności chorej. Niekiedy napad słabnie i kończy się szybko (zwykle, jeśli ognisko zapalne otworzy się do światła wyrostka). Czasami wytwarza się naciek lub ropień około wyrostka robaczkowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że proces zapalny może się także szerzyć dalej i doprowadzić do częściowego lub ogólnego zapalenia otrzewnej. Stwierdzenie nacieku około wyrostka uprawnia do powstrzymania się od natychmiastowej operacji, ale wymaga dalszej dokładnej obserwacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>