KSZTAŁT FALI PRZEPŁYWU

-2. Z MIANA FAZY ODDECHOWEJ. Chodzi tu o mechanizm przełączający respirator z fazy wdechowej na wydechową. (Zmiana z fazy wydechowej na wdechową sterowana jest zwykle przez urządzenie działające czasowo). Respiratory mogą być ciśnieniowo- zmienne (np. respirator Newcastle), objętościowozmienne (np. Stephensona), lub czaso- wozmienne. W ścisłym znaczeniu respirator czasowozmienny jest urządzeniem z pomocniczym mechanizmem czasowym (np. elektroniczny respirator czasowozmienny typu Barneta), ale w szerszym znaczeniu odnosi się do każdego urządzenia, w którym długość wdechu i wydechu może być nastawiana przez użytkownika (np. Beaver, Radcliffe).

-3. KSZTAŁT FALI PRZEPŁYWU:

a. Generatory ciśnienia33. Szybki strumień gazu, napełniający płuca wytwarza falę prostokątną (np. Radcliffe, Barnet). Przedłużenie fazy wdechowej powyżej 1 sekundy nie zwiększa wypełnienia gazem płuc.

b. Generatory przepływuS3. Krzywa przepływu gazów ma kształt trójkąta. Ciśnienie w płucach wzrasta stopniowo przez całą fazę wdechową (np. Blease, Bird, Cyclator, Newcastle).

Serwowentylator posiada urządzenie pozwalające zmienić kształt krzywej przepływu gazów, ale nie jest zupełnie jasne, która z nich jest optymalna w szczególnych sytuacjach klinicznych.

-4. WPŁYW NA CIŚNIENIE WEWNĄTRZ KLATKI PIERSIOWEJ. Oddech z dodatnim ciśnieniem powoduje odwrócenie normalnego gradientu ciśnień, od którego zależy powrót do serca krwi żylnej, przez co może zmniejszyć rzut serca. Średnie ciśnienie we wnętrzu klatki piersiowej może być obniżone: a) przez skrócenie fazy wdechowej i wydłużenie przerwy oddechowej b) przez wprowadzenie ujemnego ciśnienia w fazie wydechowej, chociaż może doprowadzić do zwiększenia fizjologicznej przestrzeni martwej oraz zamykania oskrzeli z odcinaniem powietrza. Ujemne ciśnienie nie powinno przekraczać 5 cm H20 (0,5 kPa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>