PRZEROST POCHWY

Do przerostu ścian pochwy dochodzi często w przypadkach całkowitego wypadnięcia macicy, które powoduje i wynicowanie się pochwy. Zgrubiałe ściany stanowią pewną przeszkodę przy próbach odprowadzenia macicy do prawidłowego położenia. Przerost ścian pochwy ulega jednak zwykle zmniejszeniu się, gdy tylko macica znajdzie się w warunkach normalnych.

Przerost części pochwowej macicy jest zjawiskiem, które zdarza się albo z przyczyn nieznanych jako schorzenie samorodne, albo też towarzyszy wypadnięciu macicy. Przerost samorodny bywa rzadko spotykany i raczej u pierwiastek niż u wielo- ródek. Część pochwowa ulega w tych przypadkach wydłużeniu, a nasada jej w sklepieniach pogrubieniu. Bardzo często zwężenie części pochwowej ku dołowi uwydatnia się w szczególny sposób, tak że wyglądem przypomina ryjek zakończony ciasnym ujściem zewnętrznym kanału szyjki. Jeśli przerostowi ulega tylko jedna warga, zwykle przednia, wygląd szyjki przypomina wargę tapira (część pochwowa tapi- rowata – ryc. 144).

W przypadkach znaczniejszego przerostu części pochwowej może ona wypełniać całą pochwę, a nawet wysterczać na zewnątrz. Przerost towarzyszący wypadnięciu macicy powoduje jej wydatne zgrubienie.

Ponieważ jednak przy tej zmianie położenia macicy występuje również obrzęk, powiększenie się wypadłej części pochwowej należy tłumaczyć zarówno przerostem jej, jak i obrzękiem.

Zarówno przerost samorodny części pochwowej, jak i stanowiący powikłanie wypadnięcia macicy z chwilą wysunięcia się końca szyjki przed szparę sromu wywołuje niepożądane objawy, polegające na utrudnieniu chodu, a nawet swobodnego siedzenia. Przy spółkowaniu przerosła część pochwowa może stanowić naturalnie przeszkodę już znacznie wcześniej. Narażony na obrażenia jej koniec sterczący z szpary sromowej może łatwo stać się punktem wyjścia procesów zapalnych.

Leczenie polega na klinowym wycięciu piatów z obu przerosłych warg części poch- Ryc Przerost wargi przedrliej częSci wowej po uprzednim rozcięciu szyjki na obiepochwowej, strony i to zarówno w przypadkach przerostu samorodnego, jak i towarzyszącego wypadnięcia macicy. Ponieważ jednak u wieloródek stwierdza się często rozdarcia porodowe szyjki, głębokość bocznych nacięć zależy od dostatecznego rozdzielenia obu warg rozdartej części pochwowej macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>