SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM SZYJKI MACICY

Nieznaczne pęknięcia szyjki zdarzają się podczas porodu z reguły i stanowią jeden z najpospolitszych dowodów jego przebycia. Mylne byłoby jednak przypuszczenie, że głębsze pęknięcia szyjki macicy, które spotykamy w 6-8% ogólnej liczby ginekologicznie chorych, są zawsze następstwem pierwszego porodu. W przeciwieństwie bowiem do innych obrażeń i uszkodzeń porodowych, które trafiają się przeważnie podczas pierwszego porodu, rozerwanie szyjki może nastąpić także u wieloródek. W każdym jednak razie gwałtowne rozszerzenie szyjki macicy, do którego dochodzi podczas niektórych zabiegów położniczych (ręczne wydobycie płodu, obrót według Braxlona-Hicksa), narażają ją w wysokim stopniu na pęknięcie.

Zupełnie podobne rozerwanie szyjki zdarzają się jednak i wskutek urazów nie- porodowych (wydobywanie dużych guzów podśluzowych macicy przez pochwę, brutalne rozszerzenie szyjki itd.).

Pęknięcia szyjki podczas porodu są zwykle nieznacznego stopnia. Nie powodują większego krwawienia i dlatego nie są zazwyczaj przez położników rozpoznawane i doraźnie zeszywane. Lekarz nie podejrzewa bowiem ich istnienia. W rezultacie wytwarza się blizna na szyjce, a często również ulega ona zniekształceniu. Czasami pęknięcie szyjki przechodzi na sklepienie boczne, a nawet na podstawę więzadła szerokiego, co doprowadza do rozległego zbliznowacenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>