Wczesne rozpoznawanie zmian grzybiczych

Wczesne rozpoznawanie zmian grzybiczych u dzieci ma wielkie znaczenie dla leczenia i zapobiegania szerzeniu się zakażeń grzybami chorobotwórczymi. Dlatego też za zasadę postępowania lekarskiego przyjąć należy, aby zawsze badać mikroskopowo na istnienie grzybicy wszelkie zmiany chorobowe, zwłaszcza umiejscowione w skórze głowy owłosionej u dzieci. Zmiany grzybicze występują bowiem u dzieci często w postaci zmian ropnych lub łupieżowatych i mogą zostać mylnie rozpoznane lub zbagatelizowane. Do badania mikroskopowego należy pobierać z ognisk chorobowych nie tylko włosy, lecz także łuski, strupy i pokrywy krost.

Leczenie grzybicy strzygącej i woszczynowej opiera się na tych samych zasadach postępowania, które wykazują tylko pewne różnice w zależności od umiejscowienia zmian chorobowych, a mianowicie: grzybice skóry owłosionej wymagają całkowitego czasowego usunięcia włosów z ognisk chorobowych. W tym celu używa się najczęściej naświetlań promieniami Roentgena, a w grzybicach głębokich można włosy w ogniskach chorobowych usuwać ręcznie szczypczy- kami epilacyjnymi. Grzybice skóry nieowłosionej ustępują łatwo po miejscowym zastosowaniu środków przeciwgrzybiczych (pędzlowanie rozcieńczoną jodyną) i złusz- czających (Ung. Wilkinsoni). Grzybice paznokci wymagają chirurgicznego usunięcia schorzałego paznokcia i leczenia miejscowo środkami przeciwgrzybiczymi. Leczenie grzybicy strzygącej i woszczynowej musi się odbywać w oddziałach dermatologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>