Zakaz kazirodztwa

Powstaniu więzi między dorosłymi samcami i samicami u ssaków towarzyszy przeważnie zachowanie seksualne. Znane są jednak przypadki powstawania więzi między dorosłymi samcami i samicami ssaków w sytuacji nie seksualnej. Tak na przykład le Beouf (1967) badając (w grupie złożonej z czterech suk i pięciu psów) stopień zainteresowania jakim poszczególne suki darzyły poszczególne samce, stwierdził, że każda z suk będąc w stanie anestrusu spędzała niejednakową ilość czasu na kontaktach z poszczególnymi samcami. Pozwoliło to na ustalenie dla każdej z nich swoistej „hierarchii sympatii” do samców. Hierarchia taka ustalona w stanie anestrusu utrzymywała się do momentu wejścia suki w estrus, po czym ulegała dramatycznej zmianie. Niejednokrotnie samiec, który w sytuacji anestrusu zajmował najwyższe miejsce w hierarchii spadał na najniższe i odwrotnie, inny, którym w stanie anestrusu suka zupełnie się nie interesowała, teraz stawał się ośrodkiem największego zainteresowania. Następnie po przeminięciu estrusu wszystko wracało do stanu poprzedniego. Wyniki tych doświadczeń wskazują na wytwarzanie się u dorosłych psów więzi międzyosobniczej w sytuacji nieseksualnej. Ponadto wskazują one również na istnienie u suk odmiennych kryteriów określających atrakcyjność samca w sytuacji seksualnej i nieseksualnej.

Seksuologia biologiczna ż problemem występowania więzi osobniczej między rodzicami a dziećmi ściśle wiąże się zagadnienie występowania tabu kazirodztwa.

Zakaz kazirodztwa uważany przez wielu autorów za typowo ludzkie zjawisko kulturowe ma swoje wyraźne odpowiedniki u zwierząt. Nie dochodzi do kopulacji między rodzicami i potomstwem u wielu wysoce społecznych gatunków, u których występuje długotrwała więź między rodzicami i dziećmi, między innymi u wilków (Etkin, 1964). U rezusów do rzadkości należy kopulacja między matką i synem, równie rzadko występuje ona u makaków japońskich, między samcami i samicami z tej samej wspólnoty rodowej. Samce pawianów płaszczowych mało interesują się seksualnie najmłodszymi samicami w swoich haremach, co zapobiega kopulacjom z córkami.

U szympansów nie spotyka się również kopulacji między matką a dojrzałym seksualnie synem. Kopulacje z córkami oczywiście występują, ponieważ żaden szympans nie wie, która z młodych samic jest jego córką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>