Category Kategoria Medyczna

Leczenie ZAPALENIA PRZYDATKÓW MACICY

Leczenie. Największe znaczenie w sprawach zapalnych przydatków ma profilaktyka. W przypadkach zapalenia szyjki i trzonu macicy, bez względu na rodzaj zakażenia, należy w okresie ostrym zachowywać się wyczekująco i unikać jakichkolwiek rękoczynów, które mogłyby spowodować rozszerzenie się sprawy chorobowej.

More

Krwawienia miesięczne

Pewien wpływ na krwawienia miesięczne mają również zaburzenia niektórych gruczołów dokrewnych, a więc przede wszystkim tarczycy, w mniejszym stopniu nadnerczy i grasicy (thymus persisiens). Nie można również zapominać o oddziaływaniu na miesiączkę przeżyć psychicznych.

More

EDTA

Inni przekonywali, że EDTA koryguje nie rozpoznane jeszcze nieprawidłowości metabolizmu wapnia spowodowane niewłaściwym odżywianiem się, np. spożywaniem zbyt dużej ilości tłuszczów lub rafinowanych węglowodanów, niedoborem magnezu i selenu, a także brakiem wysiłku fizycznego i spożywaniem niedostatecznej ilości

More

Działanie endokrynowe jajnika

Badanie w mikroskopie elektronowym sugeruje, że otoczka wewnętrzna jest głównym miejscem wytwarzania steroidów w fazie przedowulacyj- nej. Komórki ziarniste są raczej miejscem ich aromatyzacji. Po owulacji komórki ziarniste rozrastają się znacząco i stają się głównym źródłem estradiolu i progesteronu w fazie lutealnej. Zwiększenie stężenia estradiolu powoduje wyżej opisany efekt hamujący dla folitropiny.

More

Historia Jack’a

Ale gdyby był pozostawiony sam sobie w nieogrzewanym mieszkaniu, mógłby nawet umrzeć. Incydent byłby do uniknięcia, gdyby syn dopilnował, żeby mieszkanie Maxa było normalnie ogrzewane albo pomógł mu przeprowadzić się na jakiś czas do innego – ciepłego. Nawet w tymże mieszkaniu Max byłby mniej narażony, gdyby się

More

Struktura przestępczości zgwałcenia – kontynuacja

Wiek. Dane statystyczne wskazują, że najczęściej sprawcami zgwałceń są osoby bardzo młode. W roku 1966 gwałciciele w wieku 17 – 20 lat stanowili ponad 50% sprawców (według liczby prawomocnych skazań). W 1968 r. odsetki sprawców podejrzanych o zgwałcenie wynosiły: w wieku 17 lat – 17%, 17-20 lat – aż 39,8% (Materiały statystyczne INP

More

Około 30 procent wypija mniej niż zalecane dwa litry

Jeden z zaprzyjaźnionych ze mną urologów daje bardzo rzeczową radę ludziom ze skłonnością do kamicy nerkowej, gdy narzekają, że nie tak łatwo jest kontrolować, czy się wypija co dzień wystarczająco dużo płynów (rada nie do stosowania przez osoby, które muszą ograniczać płyny, np. z powodu niewydolności serca). Co rano

More

Ochrona patentowa

Z całą pewnością takie zalecenia dla badaczy jak zachowanie dobrego notatnika laboratoryjnego jako dokumentu oraz rozróżnianie warunków patentowania od publikacji naukowej staną się regułą.

W dyskusjach nad zakresem ochrony patentowej ścierają się interesy różnych grup nacisku, które nie zawsze można pogodzić na drodze kompromisu. W bardzo istotnym stopniu wynalazki biotechnologiczne są

More

Narkolepsja

Ludzie twierdzący, że czują się gorzej po wyspaniu się, mają rację, gdyż zadania wymagające sprawności lepiej wykonywać pod wieczór architekt R. Buckminster Fuller przyzwyczaił się do spania przez pół godziny co trzy godziny, co daje razem 4 godziny snu w ciągu doby i prowadził taki tryb życia przez rok można zmusić do

More

KSZTAŁT FALI PRZEPŁYWU

-2. Z MIANA FAZY ODDECHOWEJ. Chodzi tu o mechanizm przełączający respirator z fazy wdechowej na wydechową. (Zmiana z fazy wydechowej na wdechową sterowana jest zwykle przez urządzenie działające czasowo). Respiratory mogą być ciśnieniowo- zmienne (np. respirator Newcastle), objętościowozmienne (np. Stephensona), lub czaso- wozmienne. W ścisłym znaczeniu respirator czasowozmienny jest

More

Ruch powoduje obniżenie ciśnienia krwi

Dotyczy to również mechanizmu oddychania. Dobra kondycja fizyczna ma pozytywny, zasadniczy i wymierny wpływ na pracę płuc. To fakty, nie teoria. Poczynając od trzydziestego roku życia zdolność ustroju do przyswajania tlenu z wdychanego powietrza maleje w tempie około jednego procenta rocznie. Jednak, niezależnie

More