Mechanizm działania antybiotyków

Mechanizm działania antybiotyków na drobnoustroje nie został jeszcze dokładnie poznany. Ogólnie przyjmuje się, że polega on głównie na hamowaniu wzrostu bakteryjnego przez powstrzymanie podziału komórkowego. Komórka niezdolna do podziału stopniowo ginie. Środki chemoterapeutyczne i antybiotyki nie pobudzają tworzenia się przeciwciał, ani nie zwiększają natężenia fagocytozy, umeczynniają natomiast koenzymy, pobudzające wzrost bakterii, tłumią odczyny enzymatyczne i powodują w mikroustrojach zaburzenia !przemiany białkowej i węglowodanowej. Antybiotyki jak i sulfonamidy porażają zaczyn katalazę, powodując gromadzenie się szkodliwego dla bakterii nadtlenku wodoru. Dochodzi do ograniczenia lub zahamowania wzrostu i mnożenia się zarazków — bakterie wyrodnieją, powstają postacie inwolucyjne. Jednakże w procesie ostatecznego zniszczenia zarazków zasadniczą rolę grają czynniki obronne ustroju, a zwłaszcza fagocytoza.

More

Leczenie gruźlicy rozpływnej

Leczenie gruźlicy rozpływnej musi uwzględnić ogólny stan chorych oraz pierwotne ogniska gruźlicze w węzłach chłonnych, kościach lub stawach. Dobre wyniki otrzymuje się po leczeniu kalcyferolem, PAS-em, streptomycyną i hydrazydem kwasu izonikotynowego.

More

Waga dziecka w Dur brzusznym

Waga dziecka szybko wzrasta, wygląd z dnia na dzień poprawia się i dziecko wkrótce wraca do sił. Jak wspomniano, u dzieci często dur brzuszny przebiega nietypowo przeważnie przebieg jest lekki, w dużej liczbie przypadków poronny. Odpowiada to charakterystycznym zmianom anatomicznym w jelitach tych dzieci, gdzie proces ogranicza się do nacieczenia rdzeniastego bez wytworzenia się martwicy i owrzodzeń. Początek choroby zwykle jest nagły, z wymiotami, wzdęciem brzucha. Gorączka od początku bywa wysoka i nie przebiega w postaci charakterystycznej krzywej. Mogą się zjawić drgawki i nierzadko występują objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych. Tętno przeważnie bywa przyspieszone. U dzieci małych może zjawić się niepokój, podniecenie ruchowe, a u niektórych przeciwnie, od początku zaznacza się senność, która utrzymuje się przez cały czas choroby. W początkach zdarzają się krwawienia z nosa, również często występuje katar oskrzeli. Stolce mogą być normalne, czasem zaparte, przeważnie jednak wolne od początku choroby i w drugim tygodniu przybierają typowy wygląd grochówkowaty. Rzadko zdarza się więcej jak 4—6 wypróżnień dziennie. Wzdęcie brzucha bywa mniej zaznaczone, natomiast występuje bolesność na ucisk w okolicy kątnicy bez wyraźnego oporu mięśniowego. Powiększenie śledziony występuje w końcu pierwszego lub w drugim tygodniu i jest objawem niemal stałym. Różyczka, zwłaszcza u dzieci małych, może nie wystąpić. We krwi w pierwszym tygodniu stwierdza się leukopenię (6-0-0-0—4-0-0-0 krwinek białych) ze znacznym zmniejszeniem limfocytów i z zupełnym brakiem eozynofilów. Aneozynofilia utrzymuje się przez cały okres gorączki. Odczyn dwuazowy w moczu występuje we wszystkich przypadkach z wysoką gorączką i utrzymuje się w czasie jej trwania.

More

Drożdżyca pleśniawkowa skóry

Wspomnę, że od niedawna (1958 r.) stosuje się w leczeniu grzybic głowy owłosionej i paznokci antybiotyk Griseofulvin (Fulcin) w tabletkach 25-0 mg, uzyskany z szeregu rodzajów pleśni (Pénicillium). Dzieciom podaje się doustnie griseofulwinę w dawkach od 25-0—5-0-0 mg (1—2 tabletki) dziennie. Leczenie trwa najmniej 1—2 miesięcy.

More

Grzybica wcszczynowa

Wszystkie opisane wyżej postacie grzybicy strzygącej wywołane bywają przez grzyba strzygącego wielkozarodnikowego, występującego najczęściej na ziemiach polskich i na wschodzie Europy. Na Zachodzie zaś zdarza się częściej grzybica strzygąca drobnozarodnikowa (microsporia), którą spostrzega się w Polsce rzadko. Mikro- sporia występuje głównie u dzieci, u których zaatakowana bywa najczęściej głowa owłosiona, przy czym zmiany chorobowe podobne są do łupieżowatej postaci grzybicy strzygącej wielkozarodnikowej.

More

BŁONICA SKORY

Błonicze schorzenia skóry zdarzają się przeważnie u dzieci i umiejscawiają się głównie w fałdach skórnych i w okolicy narządów płciowych i krocza. Występują one w skórze w postaciach naśladujących zmiany ropne, wypryskowate lub zgorzelinowe, toteż uznanie tych zmian za błonicze może nastąpić tylko na podstawie wyników badań bakteriologicznych. Zazwyczaj stwierdza się wówczas błonicę lub nosicielstwo maczugowców błoniczych w błonach śluzowych. Leczenie zmian błoniczych w skórze polega na miejscowym i domięśniowym stosowaniu penicyliny, a w przypadkach błoniczych zmian zgorzelinowych wskazane jest leczenie swoistą surowicą.

More

Niesztowice zgorzelinowe

Niesztowice pospolite (ecthyma vulgare) powstają w przebiegu świerzbu, wszawicy i innych swędzących dermatoz, jako następstwo zakażenia paciorkowco- wo-gronkowcowego uszkodzonej skóry. Najpierw powstają zmiany podobne do liszajca (nadżerki i strupy „miodowe”), następnie pod strupami wytwarzają się ogniska zgorzelinowe, przemieniające się w głębokie owrzodzenia w skórze, rozmaitej wielkości, o brzegach nierównych i dnie pokrytym szarawą wydzieliną.

More

GRUŹLICA SICORY

Prątki gruźlicy mogą przedostawać się do skóry albo z zewnątrz (zewnętrzne zakażenie pierwotne lub nadkażenie), albo też drogą naczyń krwionośnych oraz chłonnych z ogniska gruźliczego w ustroju. Biorąc pod uwagę rozmaity przebieg zjawisk odpornościowo-biologicznych w ustroju gruźliczym, a przede wszystkim stopień swoistego, alergicznego przestrojenia skóry, możemy sobie wytłumaczyć wielką rozmaitość obrazów chorobowych w gruźlicy skóry.

More

Zapobieganie durowi plamistemu

Leczenie duru plamistego wymaga przede wszystkim stosowania środków podtrzymujących krążenie (kofeina, kamfora, adrenalina), uspokajających (brom), przeciwgorączkowych (piramidon, kąpiele letnie, okłady ochładzające). Z dobrym wynikiem stosowano leczenie swoiste surowicą ozdrowieńców, jak również pomyślna okazała się wakcynote- rapia (szczepionka Pszenicznowa albo Krontowskiej). Antybiotyki: chlo- romycetyna i aureomycyna okazały się bardzo skuteczne powodują one nie tylko złagodzenie przebiegu, ale i skrócenie okresu trwania choroby.

More

Patogeneza

Patogeneza. Warunkiem zakażenia jest wtargnięcie zarazków lub ich toksyn do ustroju przez uszkodzoną skórę. Nieraz bardzo trudno znaleźć wrota zakażenia, jednakże nie upoważnia to do wniosków, jakoby zakażenie mogło nastąpić poprzez nie uszkodzoną skórę. Fildes i inni wykazali, że los zarodników, które dostały się do rany, zależy od wpływu innych czynników. Prawidłowa, zdrowa skóra wykazuje działanie olcsydacyjno-redukcyjne, które uniemożliwia rozmnażanie się zarodni- żonę napięcie mięśniowe, a szczególnie szczękościsk, wyraz twarzy, napady kurczowe (opisthotonus, oithotomis, zaburzenia w oddychaniu) w dużej mierze ułatwiają rozpoznanie.

More